top of page

Ağız Cerrahisi

İstanbul Nişantaşı İmplant 

20 yaş ve gömük diş çekimleri

20 yaş dişi tam çıkmamış, gömük kalmış, çeşitli komplikasyonlar yaratıyor veya çıktığı bölgenin etrafında iltihaba sebep oluyorsa, çekilmesi gerekir. Kemik içine gömülü olan 20 yaş dişleri çeşitli şikayetlere sebep olabilirler.

Kistlerin Çıkarılması

Kistler aşırı derecede büyüyebilen patolojik boşluklardır. Çene kemiğindeki kistler, çevredeki dokulara zarar verir ve dişlerin  yer değiştirmelerine neden olabilirler. Kistler çıkarılarak hastalık tedavi edilebilir.

Kök Uçlarının Cerrahi Müdahele ile Çıkartılması

Bu metodla iltihaplı kök uçları çıkartılır. Kök uçlarının iltihaplanması ve kist oluşması durumunda bu yöntem uygulanır. Bu işlemin amacı dişi korumaktır. Bu sayede dişlerin kaybı önlenebilir.

MRONJ

Kullanılan ilaçlar ilebağlantılı oluşan çenelerdeki osseo nekroz (medication related osseo necrosis of the jaw)

 

Alt ve üst çenelerde görülen osseo nekroz sıklıkla , ağrı ile seyreden ve de nekrotik ve cansız beyaz soluk renkte kemik görüntülü oluşumlardır.

Yapılan araştırmalar , bu olayın sıklıkla damardan veya ağızdan alınan, kemik erimesi amacıyla verilen Bifosfanat grubu ilaçların ve de bazı formdaki kanser tedavisi için verilen kemoterapi ilaçlarının kullanımıyla görüldüğünü göstermektedir. 

İstanbul Nişantaşı İmplant

 

MRONJ de çenenin belli bir bölgesindeki yukarıda anlatıldığı biçimde olması ve bunun 8 haftadan uzun süredir olması anlamına  gelir. 

 

Her nekadar tam olarak bunun sebebi tam olarak bilinmese de , bu bahsedilen ilaçların bir yan etkisi olarak oluştuğu düşünülmektedir. 

 

En tipik belirtisi müdahale edilen bölgede 8 haftadan uzun süredir geçmemiş ağrı, şişme, etraf dişetlerinde enflamasyon ve çevre dişlerde sallanmalardır.

 

 

Her ne kadar büyük çoğunluktaki bifosfanat grubu ilaçları kullanan kişilerde ağızda bir müdahale sonrasında buna benzer bir komplikasyon oluşmasa da , yine de bu durumun daha çok bu ilaçları kullanan kişilerde görüldüğü bilinmelidir. 

 

Osseonekrozun en iyi tedavisi onun oluşmasına engel olmaktır. Bifosfanat grubu ilaçların dozajı ve kullanım uzunluğu da bu olay üzerinde elbette büyük etkendir. 

 

Yine bazı kemoterapi (kanser) ilaçlarının da bu tarzda etkileri mevcuttur. 

Ağzına rutin bir diş tedavisi için gelen ve bu tarz ilaç kullanan kişiler , diş çekimi , periyodontal tedavi, implant uygulaması, neticesinde tüm osseonekroz oluşmuş ve bifosfanat kullanan hastaların %60 nı oluşturmaktadır. 

Nişantaşı İmplant İstanbul

 

Eğer aylık veya haftalık devam edecek bir kemoterapi tedavisine başlayacaksanız muhakkak önce dişhekiminize gidip öncesinde tüm gerekli girişimleri yaptırın. 

Yine takıp çıkartılan bir proteziniz varsa uyumlu olduğundan emin olun ve bir vuruk oluşmasına mani olun.

 

Eğer bir süredir bifosfanat grubu kemik erimesini önleyen bir ilaç kullanıyor iseniz muhakkak bu konuyu dişhekimine önemle iletin.

 

Nişantaşı İstanbul İmplant 

Ayrıca tüm bu tarz ilaçl gruplarından biriyle tedavi altında iseniz ağız hijyeninize önemle çok dikkat etmelisiniz ve rutin dişhekimi ziyaretleri ile ağzınızı kontrol ettirin. Bu şekilde oluşabilecek bir enfeksiyona baştan mani olabilirsiniz. 

 

Eğer bu tarzda bir osseo nekroz oluştu ise, hekiminiz bazı radyolojik ve diğer testler neticesinde bu teşhisi koydu ise, tedavi amacıyla

Bölgede bir cerrahi girişim , antibiyotik tedavisi ve ağız gargaraları kullanılacaktır. 

AĞIZ KANSERLERİ

 

 

Sadece geçen sene 42,000 ABD vatandaşı ağız içi ve çevresi kanserleri teşhisi ile tedaviye alındı.

 

Değişimler ağzı içinde kolayca görüldüğü için ağız kanserleri genellile erken safhada teşhis edilirler.

 

AĞIZ KANSERİ ETKENLERİ;

 

Araştırmalar göstermiştir ki bir çok factor birden ağız kanseri oluşumu etkeni olabilir. 

En sık faktörler:

-Her türlü tütün ve ürününü kullanmak ( sigara, pipo, puro, nargile,)

- Alokol ve özellikle tütün ürünleri ile birlikte alkol tüketimi

-HPV (human papilloma virus)

 

 

Çalışmalar göstermiştir ki;

Ağız kanserlerinden ölüm oranı sigara içenlerde içmeyenlere gore dört kez daha fazladır. 

Ayrıca bu çalışmalar göstermiştir ki her tür bu ürünün kullanımı ile oluşan ısı ağız mukozasını tahriş etmekte ve dudak kanseri oluşumuna zemin hazırlamaktadır. 

Bağışıklık sistemi düşük ve uzun dönem tekrarlayan enfeksiyonları olan hastaların da ağız kanserine yakalanma riskleri daha yüksektir. 

 

Ayrıca kötü ağız hijyeni, kötü beslenme, ve sürekli dişetine olan tahrişler de bir diğer etkendir. 

 

 

BELİRTİLERİ:

-Uzun süre iyileşmeyen şişlik veya yaralar

-Beyaz veya kırmız renkte dişeti, dil veya ağız içindeki leke.

-Çenelerde daha önce kullanılan protezin yerine oturmasına engel olan şişkinlikler

-Normalde olmayan kanamalar, ağrı veya uyuşukluklar. 

 

AMELOBLASTOMA :

Odontojen kaynaklı gerçek bir neoplazi olan ameloblastoma çenelerde en sık görülen epitelyal kaynaklı odontojenik tümördür. Epitelin kaynağı dental lamina artıkları, gelişen mine organı, kist epiteli ya da oral epitelin bazal hücreleri olabilmektedir. Sıklıkla mandibuler posterior bölgede görülmektedir ve kadınlarda erkeklere oranla daha fazla rastlanmaktadır. Tümörün yavaş büyüme paterni göstermesinden dolayı erken evrelerinde herhangi bir klinik belirti vermemektedir. Dolayısıyla teşhis edildiğinde  tümör oldukça büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Histolojik olarak altı alt tipi bulunan ameloblastoma; klinik ve radyolojik özelliklerine göre solid veya multikistik, unikistik ve periferal tip olmak üzere üç grupta incelenmektedir.

 

Lokal agresif özellik sergileyen ameloblastoma vakalarına yaşamın üçüncü ve dördüncü dekadlarında daha fazla rastlanmaktadır ve mandibulada tutulum maksillaya oranla fazladır. Bizim olgumuz da görülme yaşı ve lokalizasyonu yönünden literatür ile uyumluluk göstermektedir. 

Foliküler, pleksiform, akantamatöz, granüler hücreli, bazal hücreli ve dezmoplastik olarak altı alt tipi olan ameloblastomanın en sık görülen alt tipi foliküler olanıdır. Tümör aktivitesinin biyokimyasal belirteçlerinden olan p53 aktivitesi pleksiform tipte daha fazladır. 

Enükleasyon ve küretajdan en blok rezeksiyona kadar değişik tedavi seçenekleri bulunan ameloblastomanın nüks olasılığından ötürü uzun dönem takibi şarttır

implant fiyatları İstanbul implant kliniğinde yapılacak 3 boyutlu tomografik analizler ve hastanın detaylı muayenesi neticesinde, hangi implant markası uygulanacak ise, ona göre karar verilir. İmplant fiyatları ayrıca implant uygulama sistemine göre değişecektir. Bu sitede hiçbir şekilde teşhis veyahut tedavi planlaması yapılmamaktadır.  Kullanılan implant markaları uluslararası tüm araştırmalar neticesinde güvenirliğini uzun yıllardır kanıtlamış implant markaları dır. Mişa Sidi Sarfati
bottom of page